Kongre Onursal Başkanı 
Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü
Kongre Başkanı  
Prof. Dr. Baki HAZER
Bülent Ecevit Üniversitesi
Kongre Sekreteryası 
Arş. Gör. Dr. Özlem A. KALAYCI Bülent Ecevit Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Kadriye BOZGEYİK Bülent Ecevit Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Timur ŞANAL Bülent Ecevit Üniversitesi
Kongre Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Şadi ŞEN Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya ARSLAN Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan ÇABUK Bülent Ecevit Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Özlem A. KALAYCI Bülent Ecevit Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Kadriye BOZGEYİK Bülent Ecevit Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Timur ŞANAL Bülent Ecevit Üniversitesi
Kongre Bilim Kurulu
Prof. Dr. Amitav SANYAL Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Atilla CİHANER Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Ayfer MENTEŞ Aksaray Üniversitesi
Prof.Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof.Dr. Cemil ALKAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Arunas RAMANAVICIUS Vilnius University
Prof. Dr. G. Guo-Qiang CHEN Tsinghua University
Prof. Dr. John HARDY Lancaster University
Prof. Dr. Carmen SCHOLZ Alabama University
Dr. Hiroharu  AJIRO Nara Instıtue of Science and Tech.
Prof.Dr. Elif ŞAHİN Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Güler AKGEMCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof.Dr. Gülfeza KARDAŞ Çukurova Üniversitesi
Prof.Dr. H. Korkmaz ALPOĞUZ Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. H. Yıldırım ERBİL Gebze İleri teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Hülya ARSLAN Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM Yalova Üniversitesi
Prof.Dr. İskender YILGÖR Koç Üniversitesi
Prof.Dr. İsmet KAYA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali GÜRKAYNAK İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Muammer CANEL Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa DEMİR İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Nevin AYTEMİZ Karabük Üniversitesi
Prof.Dr. Necati MENEK Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof.Dr. Nursel Pekel BAYRAMGİL Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Salih YILDIZ Selçuk Üniversitesi
Prof.Dr. Satılmış BASAN Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Sevil YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Suna TİMUR Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Timur DOĞU Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ufuk YILDIZ Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf MENCELOĞLU Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Metin AK Pamukkale Üniversitesi
Doç.Dr. Ali ÇIRPAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç.Dr. Atilla TAŞDELEN Yalova Üniversitesi
Doç.Dr. Birten ÇAKMAKLI Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç.Dr. Dilek ODACI DEMİRKOL Ege Üniversitesi
Doç.Dr. Fatih ŞEN Dumlupınar Üniversitesi
Doç.Dr. Gökhan DEMİREL Gazi Üniversitesi
Doç.Dr. Güralp ÖZKOÇ Kocaeli Üniversitesi
Doç.Dr. İlkay Hilal GÜBBÜK Selçuk Üniversitesi
Doç.Dr. İmren HATAY PATIR Selçuk Üniversitesi
Doç.Dr. Levent ÖZCAN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç.Dr. Murat ALANYALIOĞLU Atatürk Üniversitesi
Doç.Dr. Murat ATEŞ Namık Kemal Üniversitesi
Doç.Dr. Pınar ÇAMURLU  Akdeniz Üniversitesi
Doç.Dr. Selmiye ALKAN GÜRSEL Sabancı Üniversitesi
Doç.Dr. Tamer UYAR Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur BOZKAYA Atatürk Üniversitesi
Doç.Dr. Yusuf NUR Mustafa Kemal Üniversitesi