KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Baki HAZER

KONGRE SEKRETARYA
Arş. Gör. Dr. Özlem A. KALAYCI
Arş. Gör. Timur ŞANAL

Telefon: 03722911450/1404
e-posta: fizikselkimya6@beun.edu.tr