Özet Gönderimi 15 Şubat 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
fizikselkimya6.beun.edu.tr üzerinden yapılabilir.

Sayın Katılımcılarımız,

Bildiri özetleri, kayıt yapıldıktan sonra elektronik olarak sisteme yüklenmelidir. Çok yazarlı bildiri özetleri sunacak yazar tarafından yüklenmelidir. Lütfen, özetin kopyasını e-posta veya posta ile göndermeyiniz.
Özet ile ilgili teknik bilgiler “Özet Hazırlama Şablonu” dosyamızda yer almaktadır. Özetler, kongre sekretaryasına ulaştıktan sonra bilim kuruludaki iki hakemin değerlendirmesine sunulacaktır. Bilim Kurulu tarafından kabul edilen sözlü ve poster web sayfamızdan ve e-posta yoluyla katılımcılara duyurulacaktır.

Sözlü Bildiri
Sözlü sunum süresi tartışma dahil 20 dakikadır.

Poster Bildiri
Posterler en fazla 70 cm (genişlik) x 100 cm (yükseklik) boyutunda hazırlanmalıdır.

 

JOTCSA BİLDİRİ ÖZET BİLGİLERİ

Sayın Katılımcılarımız,

Kongremizde sunacağınız bildiri özetleriniz isteğe bağlı olarak Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry (JOTCSA) dergisinde özel bir sayı ile online olarak yayınlanacaktır. JOTCSA hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için resmin üzerine tıklayınız.

 

http://fizikselkimya2015.com/images/homeHeaderLogoImage_en_US.jpg

 

Bildirilerinin JOTCSA'da yayınlanmasını isteyen katılımcılarımızın, kongre başlama tarihi olan 15 Mayıs 2017 Cumartesi'ye kadar bildirileri özetlerini aşağıda verilen şablonda yeniden düzenleyerek kongre mail adresimize (fizikselkimya6@beun.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir.

Tarafımızdan onaylanacak olan bildiriler kongre sonrasında basılmak üzere JOTCSA editörlüğüne yönlendirilecektir.

 

        JOTCSA şablonu için tıklayınız…

        JOTCSA yazım kuralları için tıklayınız…

        JOTCSA örnek bildiri özeti için tıklayınız….