Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimler Dergisi [Mus Alparslan University Journal of Science] Fiziksel Kimya Kongresine sözlü bildiri ile başvuru yapan belirli sayıda bilimsel çalışmayı Haziran 2017 sayısında ücretsiz olarak yayınlayabilecektir. Talep eden katılımcılarımız mail yoluyla bildirebilir.