Kategoride Yazılmış Genel

Kongrede 3. Günümüz

Kongrede 3. Günümüz

Kongrede 2. Günümüz

Kongrede 2. Günümüz

Kongrede 1. Günümüz

Kongre Fotoğrafları

Kongre Fotoğrafları

Kongrede 1. Günümüz Kongrede 2. Günümüz Kongrede 3. Günümüz

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimler Dergisi [Mus Alparslan University Journal of Science] Fiziksel Kimya Kongresine sözlü bildiri ile başvuru yapan belirli sayıda bilimsel çalışmayı Haziran 2017 sayısında ücretsiz olarak yayınlayabilecektir. Talep eden katılımcılarımız mail yoluyla bildirebilir.

boşluk kodu

boşluk kodu

aaaa aaaa

Kongre Onursal Baþkaný  Prof. Dr. Mahmut ÖZER Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Kongre Baþkaný   Prof. Dr. Baki HAZER Bülent Ecevit Üniversitesi Kongre Sekreteryasý  Arþ. Gör. Dr. Özlem A. KALAYCI Bülent Ecevit Üniversitesi Arþ. Gör. Timur ÞANAL Bülent Ecevit Üniversitesi Kongre Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Þadi ÞEN Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Türkan KOPAÇ Bülent Ecevit Üniversitesi […]

yazi_sitil_tablosu

yazi_sitil_tablosu

 

yazi_stil_tablosu

yazi_stil_tablosu